Celiakie

Poslední aktualizace 2.4.2019

 

Celiakie v kostce

Celiakie je autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které je citlivé na směs bílkovin zvanou lepek (gluten). Lidé nemocní celiakií vytvářejí protilátky proti některým enzymům (tkáňové transglutamináze) a bílkovinám obsaženým v lepku (gliadin). Tyto protilátky pak napadají buňky tenkého střeva a ničí celou mikrostrukturu střevní stěny (klky a mikroklky). Dochází k poruše vstřebávání živin. Pacienti bývají slabí, výrazně hubnou a trpí častými průjmy. Dalšími průvodními jevy jsou chudokrevnost, řídnutí kostí, padání vlasů, kožní problémy. Mezi přidružené choroby patří diabetes mellitus I. typu, Duhringova dermatitida, onemocnění štítné žlázy a neplodnost. Výskyt celiakie v různých zemích značně kolísá (osobně se však domnívám, že je to spíš otázka diagnostiky; věřím, že celoplošný screening by ukázal zcela odlišná a mnohem vyšší čísla). Celosvětový průměr se odhaduje na 1:3 000. Udává se, že 90–95 % celiaků však není dagnostikováno.

 

Co je autoimunia

Imunitní systém je za normálních okolností schopen rozeznat látky tělu cizí (tzv. antigeny) a vyrobit k nim protilátky. Při autoimunitní reakci buňky imunitního systému reagují  na bílkoviny vlastního organismu a tvoří proti nim protilátky. Vzniká tak autoimunitní onemocnění.

 

Jak vzniká celiakie

Lepek přijatý s potravou se zčásti natráví v žaludku a dvanáctníku trávicími enzymy na menší látky, tzv. peptidy. Buňky slizničního imunitního systému tenkého střeva u osob geneticky disponovaných k celiakii reagují na přítomnost těchto eptidových štěpů trvalou tvorbou protilátek. Z buněk různých tkání se uvolňuje enzym tkáňová transglutamináza, který vyhledává peptidy lepku, ty se váží mezi sebou i s tímto enzymem a výsledný komplex transglutaminázy s peptidem se stává sám o sobě novým antigenem (autoantigenem), proti němuž se tvoří protilátky (autoprotilátky).

Pokud je tedy přítomen lepek v potravě, je imunitní systém celiaka pod trvalým antigenním tlakem a mohou se objevit další autoimunitní choroby. Imunitní systém se postupně vyčerpává a nakonec dochází k jeho selhávání a ke vzniku závažných komplikací.

 

Jaké změny působí celiakie v lidském organismu

Celiakie vyvolává především změny v tenkém střevě. Patří k nim zejména úbytek střevních klků, zmnožení buněk imunitního systému a tkáňové tekutiny ve slizničním vazivu. Tyto změny mohou být buď plošné, nebo jen ložiskové, dokonce mohou i zcela chybět. Takové změny na tenkém střevě pak působí poruchu všech jeho funkcí, tj. trávení, vstřebávání, sekrece a pohybové činnosti. Důsledkem je celková porucha výživy, která se projevuje změnami kůže, svalstva kosterního i hladkého (ve vnitřních orgánech), nervové soustavy, žláz s vnitřní sekrecí a dalších orgánů.

 

Jak se celiakie projevuje

Mezi typické střevní příznaky patří průjmy, ale časté jsou naopak i urputné zácpy. Narušená střevní sliznice postupně přestává plnit své funkce, vyhlazuje se a postupně se projevují příznaky špatného vstřebávání živin (vitamínů, bílkovin, vápníku atd.). Vzniká tak chudokrevnost, zvyšuje se lámavost kostí, zpomaluje růst, zhoršuje hojení ran, objevují se kožní obtíže a svědivé vyrážky, záněty v ústech, zvyšuje se kazivost zubů, lámavost nehtů, padání vlasů, objevuje se slabost, únava, deprese a další nespecifické projevy.

 

Diagnóza celiakie

Diagnostikování celiakie je často velmi složitý a zdlouhavý proces. Přispívá k tomu jednak to, že se celiakie projevuje u každého trochu jinak a u některých pacientů je dokonce bezpříznaková, jednak neochota a často i neznalost lékařů, kteří by měli testy doporučit a předepsat.

V roce 2011 vydalo ministerstvo zdravotnictví metodické pokyny k cílenému screeningu celiakie. Definuje cílové skupiny, u nichž lze lze předpokládat vyšší výskyt jedinců s nepoznanou celiakií. Předepisuje dvoustupňové vyšetření, zahrnující nejprve krevní testy, a v případě pozitivního výsledku střevní biopsii. Toto vyšetření mohou předepsat jak praktičtí lékaři, tak lékaři-specialisté.

Bližší informace např. zde.

 

Přidružené choroby

Celiakie se často vyskytuje v kombinaci s jinými chorobami, zvlášť těmi autoimunitními. Mezi nejčastější patří:

  • diabetes melitus 1. typu (cukrovka) – vzniká v mládí, není spojen s obezitou a pacienti si musí od začátku píchat inzulin
  • imunodeficience IgA – chybí protilátky IgA, které jsou důležité pro slizniční imunitu
  • onemocnění štítné žlázy
  • neplodnost
  • dermatitis herpetiformis During – kožní choroba, projevující se vyrážkami na loktech, kolenou, hýždích a v obličeji. Pokud se správně dodržuje bezlepková dieta, mizí spolu se střevními projevy i vyrážky.

 

Léčba celiakie

Jedinou možnou léčbou celiakie je přísné dodržování bezlepkové diety. Vyloučení surovin, potravin a nápojů připravených z lepkových obilovin musí být úplné a celoživotní.

 

Další komplikace celiakie

Za komplikace je možno považovat přidružené autoimunitní choroby. Jsou to další autoimunitní choroby, které se vyskytují u celiaků mnohem častěji než v ostatní populaci. Zvláště časté je sdružení s autoimunitním zánětem štítné žlázy, s diabetem 1. typu a s autoimunitním zánětem jater.

Kromě toho existují další komplikace, které jsou následkem poruch výživy a změn břišních orgánů. Do této skupiny zařazujeme rakovinné nádory (zejména tenkého střeva, jícnu a hltanu), úbytek kostní hmoty v mladším věku (tzv. metabolická osteopatie), neuropsychiatrické nálezy (poruchy svalové koordinace, deprese a poruchy chování), neplodnost, změny sleziny a nitrobřišních mízních uzlin, poruchy průchodnosti střeva.

 

Mýty o celiakii

Celiakie je dětská nemoc
Toto se učilo před mnoha desetiletími. Dnes už je známo, že celiakie může být diagnostikována v kterémkoliv věku, třeba i po sedmdesátce.

Z celiakie se vyroste
Z celiakie se bohužel nevyroste. Bezlepkovou dietu je třeba dodržovat do konce života. Toto tvrzení pravděpodobně vzniklo záměnou celiakie a alergie na lepek. U alergií je známo, že z nich děti často vyrostou.

Negativní testy z krve zcela vylučují celiakii
Vyšetření krve na protilátky k tkáňové transglutamináze je správně pozitivní nebo správně negativní u asi 90-95 % testovaných osob. U cca 5 % pacientů mohou tedy být výsledky falešně negativní. Při vážném podezření na celiakii je pak potřeba testy opakovat, případně podstoupit biopsii tenkého střeva.

Při celiakii se hubne/tloustne
Ani jedno tvrzení nemusí být nezbytně pravdivé. K úbytku váhy dochází obvykle tehdy, je-li celiakie neléčená dietou a lidské tělo kvůli poničenému tenkému střevu nedokáže vstřebávat dostatek živin. Přibývání na váze po nasazení diety může mít dva důvody. Prvním je špatně zvolená dieta a nahrazování tradičních potravin bezlepkovými náhražkami s vysokým obsahem škrobů, druhým je pak to, že se tělo nemocného pomalu vzpamatovává z často mnohaletého trpění a nedostatku a díky zdravému střevu a zdravé stravě se dostává na svou optimální váhu.

Dieta se nemusí držet na 100 %, občasné porušení nevadí
U některých celiaků vyvolává i sebemenší porušení diety bouřlivou reakci, křeče v břiše a průjmy trvající často i několik dní. U jiných ale tělo zdánlivě na porušení diety nereaguje a ti pak mají tendenci občas dietu z jakéhokoli důvodu porušit. Nicméně i když toto porušení neprovází průjmy a křeče, tělo ihned startuje tvorbu protilátek. Nezbytné je vyhnout se nejen úmyslnému porušení diety, ale i neúmyslnému z důvodu kontaminace.

 

Další čtení, pacientské organizace

Genetické vyšetření dispozice k celiakii (plus spouta dalších informací o celiakii) http://www.testceliakie.cz
Celiakie pro praxi – přehledný článek dr. Friče, r. 2011 zde
Cílený screening celiakie – přehledný článek dr. Friče, r. 2009 zde
Diagnostika a léčba celiakie – přehledný článek dr. Kohouta, r. 2006 zde

Společnost pro bezlepkovou dietu (www.celiak.cz)
Sdružení celiaků České republiky (www.celiac.cz)
Klub celiakie Brno (www.klubceliakie.cz)
Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj (celiatik.webnode.cz)
Sdružení jihočeských celiaků (www.celiakie-jih.cz)
Klub celiaků Zlín (klub-celiaku-zlin.webnode.cz)
Klub celiaků Litměřice (www.celia-zbl.cz/klub-celiakie-litomerice-o.s)
Klub celiaků Turnov (www.celia-zbl.cz/klub-celiakie-turnov-o.s)

Facebook Celiakie (www.facebook.com/groups/133423536670589)
Facebook Bezlepkové recepty (www.facebook.com/groups/518843438126490)

 
Jak se vám líbil příspěvek?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *